Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Prima 1A" kapitel 4

Skapad 2016-11-06 13:50 i Liljeforsskolan Uppsala
Planering för kapitel 4, "Prima Matematik 1A"
Grundskola 1 Matematik
Talmönster, talraden 1-12 och klockans hela timmar.

Innehåll

Inledning

Under de första veckorna på terminen kommer vi att arbeta med kapitel 4 i Prima matematik boken pararellt med uppgifter och genomgångar.

Syfte

Vi kommer att fokusera på..

Arbetssätt

Målet ät att eleverna utveckla sin förmåga gällande talmönster, känna sig säkra på talraden 1-12 samt addition inom talområdet 0-10 +1 +2 och +0 innebörden av dubbelt/störst. Vi kommer även gå igenom klockans hela timmar.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med... ..

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens insats genom att dennes aktivitet på lektionerna. Samtal kring matematik och resultat på diagnoser. Eleverna behöver visa hur de resonerar kring uppgifterna och delta på samtal kring problemlösning.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas tillsammmans med eleverna efter diagnos genom samtal i gruppen och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: