Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik 1A, kap 5

Skapad 2016-11-06 13:53 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Udda och jämna tal, uppskatta längd

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med under arbetsområdet:
-udda och jämna tal
-subtraktion i talområdet 0-10 -
tankemodellerna -1, -2, -0 och minus allt 
-jämföra, uppskatta och mäta längd.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Dessa arbetsformer använder vi:

Gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av laborationer, färdighetsträning, spel och diskussioner. Därefter får eleverna arbeta i egen takt i boken. Vi genomför också gemensamma aktiviteter där eleverna får öva samarbete och öva sig på att diskutera matematik.

De här kunskapskraven är kopplade till arbetsområdet:

Det här läromedlet använder vi oss av:

Prima matematik 1A, kopieringsunderlag

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

Genom diagnoserna i slutet på varje kapitel i matematikboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: