👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-11-06 14:14 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 4 Historia Geografi
Under ca 4 veckor kommer du att läsa om forntiden och istiden.

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med det här

Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Geografi

Genom undervisningen i ämnet geografi ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • utveckla kunskaper om av naturen framkallade processer,  som påverkar jordytans former och mönster.

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du sammanfattingsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera sig i tal och skrift.

Det här kommer du att få undervisning om:

Historia

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Geografi

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av naturens egna processer, till exempel erosion.
 • Det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Svenska

 • Informationssökning i några olika medier och källor.

 

Det här ska du lära dig

Se kunskapskraven nedan.

Så här kommer vi att arbeta

S
 
 • Du kommer att få muntliga genomgångar om forntiden och istiden,
 • Du kommer att få se filmer om istiden.
 • Du kommer att få göra fältstudier i närområdet.
 • Du kommer att få läsa texter om istiden.
 • Du kommer att få öva på att ta ut fakta ur filmer om forntiden med hjälp av tankekarta och stödord samt sammanfatta med hjälp av dina stödord.
 • Du kommer att få öva på att se likheter och skillnader i barns levnadsvillkor då och nu.

Så här ska du visa vad du har lärt dig

I slutet av arbetet ska du kunna besvara följande frågor:

Geografi:

Vad var istiden och vad hände när isen smälte?

Hur kan vi se spår av istiden i landskapet än idag samt kunna namnge dessa fenomen?

 

Historia:

Hur kan vi veta något om forntiden?

Vad skilde de olika tidsepokerna under forntiden åt?

Hur levde människorna under forntidens epoker?

Vad finns det för spår av forntiden idag?

Vad betyder begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och forntiden?

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6