Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 (6d1)(geometri och koordinatsystem)

Skapad 2016-11-06 14:35 i Torpskolan Lerum
geometri och koordinatsystem
Grundskola 6 Matematik
Geometri och koordinatsystem

Innehåll

Lärobok: Matte Direkt Borgen 6A; 

v 45 sid 100-105

v 46 sid 106-111

v 47 rep. Blåa eller röda sidor + PROV fredag

 

Att träna på/kunna;

-Diagnos 3 och 4

-Repetition 3 och 4;  sid 154-157

-Sammanfattning; sid 94-95 och 120-121

Bedömning av kunskaper: görs i bedömningsmatris

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 4-6

E
C
A
Formulera och lösa problem
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och till viss del föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt eller bredda dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: