Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Slöjd

Skapad 2016-11-06 14:46 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Önneredsskolan
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Att slöjda är ett sätt att uttrycka sig, att få skapa något eget, på samma sätt som att dansa, måla eller spela musik. Idag får alla elever pröva på att slöjda i olika material i skolan. Att slöjda är ett sätt att bli bra på problemlösning och att utveckla fantasi och skaparförmåga eftersom man använder teori och praktik.

Innehåll

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Det här ska du lära dig.

Konkretiserade mål

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet.
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • genomför arbeten.
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet. 

Så här kommer vi att arbeta.

Det här kommer du att få undervisning om. Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teoretiskt arbete blandas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och dess egenskaper, så att de kan välja rätt till olika slöjdföremål. Eleven får lära sig att använda rätt verktyg och material.  Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Eleven tränar på att använda både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering: Dels under arbetets gång och när slöjdprodukten är klar. Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Se bedömningmatris

Uppgifter

Matriser

Sl
Bedömningsmatris årskurs 4-5 i slöjd

slöjd

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Gör detta på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
Gör detta på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
Gör detta på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
Gör detta på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och ändamålsenligt sätt
samma
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val
Gör detta och ger enkla motiveringar till sina val
Gör detta och ger utvecklade motiveringar till sina val
Gör detta och ger välutvecklade motiveringar till sina val
I slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Gör detta och som efter någon bearbetning leder framåt
Gör detta
Ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Ger enkla omdömen
Ger utvecklade omdömen
Ger välutvecklade omdömen
Tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: