Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent år 8

Skapad 2016-11-06 16:07 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Bråkuppgift: I ett lotteri med 360 lotter är 1/18 högvinster, 5/18 lågvinster och resten nitlotter. Hur många nitlotter finns det? Procentuppgift: Du lånar 2 500 kr. Räntesatsen är 8 %. Efter ett halvår betalar du tillbaka lånet plus räntan. Hur mycket ska du då betala?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Under området Bråk och decimaltal kommer du att arbeta med:

 • växla mellan bråk, decimaltal och procent
 • förlänga och förkorta bråk samt storleksordna bråk
 • göra enkla beräkningar med tal i bråkform
 • beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt
 • Lösa problem med bråk- och procent.

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetsmetod

Vi kommer i undervisningen arbeta med:

 • diskussionsuppgifter
 • olika aktiviteter
 • räknefärdigheter i grupp och enskilt
 • problemlösning
 • muntlig diskussion i helklass.
 • Delar av följande sidor i matteboken kommer att behandlas: sid 71-83 och 94-104 och antingen delar av sid 84-89 och 105-108 eller 90-93 och 109-111 (beroende på om man behöver träna mer eller fördjupa sig). Bra sammanfattning finns på sid 118.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Förmågorna begrepp, resonemang och problemlösning kommer att tränas och bedömas.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt bedömningsmatris. Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris i matematik

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: