Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2016-11-06 16:46 i Förslövs skola F-6 Båstad
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet repeterar vi tiondelar och hundradelar och introducerar tusendelar. Vi multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Du förstår vad som menas med ett decimaltal.
 • Du kan storleksordna decimaltal.
 • Du kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • Du kan räkna med kort division.

Syfte

Din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 

 

Tidsperiod

v. 38-44

Undervisning - så här gör vi

 • Vi arbetar enskilt och i par med läromedlet Matte Borgen kapitel 1 "decimaltal".
 • Vi har genomgångar, där du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genomgångar enskilt.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de strategier vi har använt.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna förstå vad som menas med ett decimaltal.
 • kunna storleksordna decimaltal.
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • kunna räkna med kort division.

Matriser

Ma
Decimaltal år 6

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
förstå vad som menas med ett decimaltal.
Du är osäker på vad som menas med ett decimaltal.
Du kan för det mesta vad som menas med ett decimaltal.
Du kan vad som menas med ett decimaltal.
Din förmåga att
kunna storleksordna decimaltal.
Du är osäker på hur man storleksordnar decimaltal.
Du kan för det mesta storleksordna decimaltal.
Du kan storleksordna decimaltal.
Din förmåga att
kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Du är osäker på hur man multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000.
Du kan för det mesta multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Du kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Din förmåga att
kunna räkna med kort division.
Du kan med hjälp räkna med kort division.
Du kan för det mesta räkna med kort division.
Du kan räkna med kort division.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: