Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religon åk 4 Vad är religon? Skapelseberättelser. Kristendom.

Skapad 2016-11-06 18:22 i Junibackens skola Ludvika
Vi kommer att lära oss vad religon är, hur olika religoner tror att jorden skapades samt fördjupa oss i kristendomen.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss vad religon är, hur olika religioner tror att jorden skapades samt fördjupa oss i Kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet Religon

Arbetssätt och undervisning

Inventering av förkunskaper samt gemensamt samtal.
Vad är religion, samt religiösa begrepp - gemensam genomgång.
Skapelseberättelser-film och högläsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re

Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Se kommentar
Du söker och hittar information men vet inte om den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Använda för årskursen anpassade begrepp i religion för att analysera livsåskådningar
Se kommentar
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt
På årskursanpassad nivå reflektera över:
Se kommentar
Du kan ge exempel.
Du svarar på livsfrågor och förklarar till viss del varför du tror och tänker som du gör, vilket till viss del för resonemanget framåt.
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt.
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt och fördjupar/breddar det.
På årskursanpassad nivå reflektera över:
Se kommentar
Du undersöker frågor
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämnför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämnför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat perspektiv
Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Se kommentar
Du delger tankar utan att resonera
Du delger tankar och för resonemanget delvis framåt.
Du delger tankar och för resonemanget framåt.
Du delger tankar och för resonemanget framåt och fördjupar/breddar det.

.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: