Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urfolket samerna i Sverige åk 4

Skapad 2016-11-06 18:29 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
I norra Sverige finns fjäll, myrar och urskogar, klara små fjällbäckar, sjöar och mäktiga vattenfall. Där lever och bor en folkgrupp i minoritet - samerna. Vilka är samerna? Hur har deras liv förändrats de senaste hundra åren? De har en egen flagga. Hur ser den ut? Och hur fungerar renskötsel?

Innehåll

I ditt arbete om samer ska du utveckla din förmåga att:

 • Ta ett eget ansvar för att arbeta med och slutföra de arbetsuppgifter du har.
 • Förstå innebörden av ord och begrepp (ex. samiska, renskötsel, bete, inhägnad, kåta, snöskoter, rovdjur, jakt, minoritet, renskötsel, vandringsled etc.)
 • Kunna använda dig av olika böcker, häften och material som du får av din lärare för att få historisk kunskap om samer.
 • Jämföra och se skillnader/likheter med hur samerna lever idag jämfört med för hundra år sedan.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få skriva en kortare presentation om samer i ett grupparbete. Där tränar du att använda tankekarta samt din förmåga att arbeta i grupp.
Du kommer att få träna att muntligt berätta (med stöd av din tankekarta) lite kort om vad du vet om samer.
Du kommer att få titta på film, samtala, diskutera och söka fakta.
Du kommer att få arbeta med läsförståelseuppgifter om samer.
Du kommer att få träna ord och begrepp.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Ta eget ansvar. Hur du tar dig an dina uppgifter. Hur mycket motivation och intresse lägger du på dina uppgifter?
 • Hur väl du deltar i diskussioner och samtal.
 • Använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet om samer.
 • Förstå vad de olika ord och begreppen betyder.
 • Skriva en presentation, kort faktatext.
 • Jämföra likheter och skillnader för samernas levnadsvillkor nu och för hundra år sedan.
 • Muntligt berätta/presentera det du vet om samer efter arbetsområdets slut.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du arbetar och deltar under arbetspassen.
Genom din muntliga presentation.
Genom att du visar din kunskap vid ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: