Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutveckling

Skapad 2016-11-06 19:22 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde om teknisk utveckling.
Grundskola 7 – 9 Fysik Svenska Biologi Teknik Kemi
Vad är det som göra att tekniska saker utvecklas? För hundra år sen fanns det bara vedspisar att laga mat på, idag finns det induktionshällar. Vilka spisar har funnits genom tiderna? Vad är det som gjort att de utvecklats, vad har drivit utvecklingen framåt? Vad har utvecklingen av spisen gjort för människan? Hur har den påverkat samhället och miljön på nåt sätt?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att arbeta med teknisk utveckling genom tiderna och ta reda på varför den utvecklats samt hur utvecklingen påverkat människan, samhälle och miljö.

Hur ska vi lära oss detta?

Första veckan på NO kommer vi att lära oss om teknikhistoria, vi kommer att diskutera, läsa i bok och se filmer. Vi kommer då att få se exempel på olika områdens tekniska utveckling och vad som driver den framåt.

Den andra veckan kommer du att på svenska och NO-lektioner skriva en uppsats om ett områdes tekniska utveckling, t.ex. hur vi lagat mat, du väljer själv vad du vill skriva om. Du kommer att få söka information själv, både i böcker och tidningar samt på internet. 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du beskriver din tekniska pryls utveckling och vad som drivit utvecklingen framåt.
 • Hur du beskriver hur denna utveckling påverkat människa, samhälle och miljön.
 • Hur du söker information och hur du bedömer informationens källa som trovärdig.
 • Hur du skriver uppsatsen. 

Bedömning kommer att ske i både svenska, teknik, biologi, fysik och kemi. 

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna när du söker informationen och skriver på uppsatsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Fy Sv Bi Tk Ke
Uppsats Teknikutveckling

Vid varje aspekt står i vilket ämne bedömningen görs.
E
C
A
Skriva texter
Svenska Biologi Fysik Kemi
Du kan skriva faktatexter med viss språklig variation, enkel textbildning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva faktatexter med relativt god språklig variation, utvecklad textbildning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva faktatexter med god språklig variation, välutvecklad textbildning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja och sammanställa
Svenska Biologi Fysik Kemi
Du kan söka, välja ut och sammanställa naturvetenskaplig information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa naturvetenskaplig information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa naturvetenskaplig information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Svenska
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Teknikutveckling & drivkrafter
Teknik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur något föremål eller tekniskt system i samhället förändrats under tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur något föremål eller tekniskt system i samhället förändrats under tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur något föremål eller tekniskt system i samhället förändrats under tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Teknik
Du kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: