Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tambur

Skapad 2016-11-07 08:29 i Bäckagårds förskola Halmstad
Förskola
Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Innehåll

Syfte

Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)

* Barnen ska utveckla sin förmåga till att känna tillit till sin egen förmåga, utforska, pröva själv. Ta på, ta av, dra upp, dra ner, hänga, lägga, knyta, knäppa, hitta

 

Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

* Ges alla barn lika mycket uppmärksamhet, oberoende av kön och mognad?

 

Förväntad effekt

* Barnen ska få en förståelse för och använda sig av begreppen i ett sammanhang varm-kall, ta på-ta av, dra ner-dra upp, knäppa-knäppa upp, hänga upp-ta ner, hämta-lämna

Läroplansmål i fokus:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Arbetslaget ska

• verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Synliggöra om barnens uppmärksamhet gentemot kön och mognad.

Använda ord och begrepp aktivt i ett sammanhang.

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

Att medvetet dela upp barnen i smågrupper när vi går in och ut.

Att skapa en tekniktavla där barnen kan öva på (snöre, dragkedja, tryckknapp, knapp-knapphål m.m.).

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

* Sätta upp de olika begreppen intill aktivitetstavlan

* Synliggöra vårt arbete på bloggen

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: