Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med antal

Skapad 2016-11-07 09:03 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Med de yngre barnen har vi räknat i skogen. De har pekat och vi har berättat vad de är samt räknat. Spontant gav vi alla barnen i uppdrag att samla antal saker kopplade till en siffra. De intresserade alla barnen och vi spinna vidare för deras intresse för siffor och antal.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen visar att de vill räkna och upptäcka siffor genom att samla material som de räknar. De räknar tillsammans och enskilt. De räknar vid kojbyggen och försöker hitta logistiken i siffror och dess funktion.

Siffrorna är ett slags bassystem i uppbyggnaden kring att förstå hur och vad vi behöver i leken. Ofta hörs: hämta 2 pinnar. ta 1 löv. o.s.v. De yngsta barnen sjunger även sånger kopplade till arbetet med 1-5.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

ser siffrorna i vår miljö.

kan känna igen sifforna.

äldre:

ordningsföljd

koppla antal till siffran

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Grupp 1 och 2. kommer det en bricka med siffror på. De kommer sedan finnas bilder på de olika figurerna i lejonkungen som barnen ska koppla till rätt antal. Från början är planen att arbetet ska vara 1-5 men om intresset finns kan vi utveckla vidare och ta 6-10. Om möjligheten finns kan uppdrag om att hämta antal i skogen kopplas in exempelvis 3 kottar.

Grupp 3 och 4. I den här gruppen kommer vi arbeta med ordningsföljd. Vi kommer att följa från prick till prick. och vi kommer att titta på siffrorna 1-20. Vi kommer spela bingo och där barnen får varsin bingobricka. kryssa för när en siffra dras.

Förutsättningar - Arbetet kommer pågå i November månad, skogen,

Dokumentation - Vi fotar processen och upptäckerna.

Vi skriver ned barnens kommentarer.

Förberedelser, vilket material behövs?

Bingobricka, kort med siffror

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: