Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1-2

Skapad 2016-11-07 11:57 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Jag arbetar med Prima Formula 5 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 5 Matematik
De två kommande kapitlen heter Tid och räknesätt och Bråk och decimaltal. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Vad?

När du är färdig med kapitel 1 ska du kunna

 • uppskatta, jämföra och mäta tider,
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar,
 • utföra multiplikationer med stora tal,
 • göra överslag och använda miniräknare,
 • använda strategier vid problemlösning.

När du är färdig med kapitel 2 ska du kunna

 • jämföra olika delar av olika helheter,
 • använda samband bråk-decimal-procent,
 • förkorta och förlänga bråk,
 • dividera med stora tal,
 • använda strategier vid problemlösning.

Hur?

Vi använder Matematikboken Prima Formula som bas och arbetar med andra aktuella saker när tillfälle ges. Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material och även arbeta själv eller tillsammans med kamrat i boken.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma

 • hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given.
 • hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter.
 • hur du använder matematiskt språk.
 • hur du kan använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen.
 • hur du redovisar skriftligt på ett tydligt sätt och avgör om svaret är rimligt.


Jag bedömer dig på matematiklektionerna och med hjälp av prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kapitel 1 - 2

Tid och räknesätt

Kan
Behöver träna mer på
Uppskatta, jämföra och mäta tider
Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
Utföra multiplikationer med stora tal
Göra överslag och använda miniräknare
Använda strategier vid problemlösning

Bråk och decimaltal

Kan
Behöver träna mer på
Jämföra olika delar av olika helheter
Använda samband bråk-decimal-procent
Förkorta och förlänga bråk
Dividera med stora tal
Använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: