Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA / ÄMNE: De ärliga barnen

Skapad 2016-11-07 12:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9
Du kommer att läsa en litteratur som handlar om en flicka som är snäll och hon är mycket duktig i skolan. Allt ser bra ut med henne men en dag händer det någonting med henne....

Innehåll

SKRIFTLIG PEDAGOGISK PLANERING

MODERSMÅL : THAI

ÅK 7-9

Hathairat Wendel, Sunantha Falck, Kannika Yenprasop

Vecka 45-48

 

TEMA / ÄMNE:  De ärliga barnen

 

SYFTE: Att utveckla förmåga att :

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda thai som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Urskilja språkliga struktur och följa språkliga normer.
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där thai talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att tolka och analysera texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av texter med hjälp av elevens typiska uppbyggnad och språk liga drag.
 • Lässtrategier för att förstå olika slags texter med anknytning till ämnet.
 • Förstå grammatiska begrepp, böjningsmönster och kunna böja vokaler.
 • Förstå och kunna använda ordspråk som handlar om moral.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och diskutera om texterna och artiklar i ämnen.
 • Muntliga presentationer och muntlig berättade för gruppen. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och situationer.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar.

 

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kultur och samhälle

 • Aktuella samhällsfråga i områden där thai talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.   

    

 

 

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

 • Delta i samtal och diskussioner kring skönlitteratur och texterna.
 • Känna igen och förklara olika ordspråk och betydelser.
 • Presentera muntligt och skriftligt om en moral artikel.
 • Förstå grammatiska regler och kan använda de på rätt sätt.
 • Förstå thailändska ordspråk som handlar om moral.

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 

 • Läsa tillsammans en litteratur “De ärliga barnen” sedan diskutera och svara på frågorna.
 • Gissningsspel kring ordspråk.
 • Muntlig och skriftlig redogörelse kring moral artikel.
 • Olika övningar för att öva och lära de grammatiska regler.
 • Olika övningar för att lära de thailändska ordspråk kring moral tema.   

 

 

BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal och diskussioner
 • Förmåga att använda grammatiska strukturer till god effekt samt visa att du har tillräckligt med språklig variation i din skrift.
 • Förmåga att skriva och stava rätt grammatiska regler.
 • Förmåga att använda rätt ordspråk i rätt situationer.
 • Muntlig redogörelse med relativt gott flyt och på ett nyanserat sätt om en moral artikel

 

DOKUMENTATION:

 

 • Lärarens eget material
 • Internet
 • Olika pressartiklar
 • Böcker om ordspråk
 • Skönlitteratur “De ärliga barnen”

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตยฺ์จากแหล่งต่างๆได้

นักเรียนสามารถสะกดคำได้

เมื่อคำมีตัวสะกดนักเรียนสามารถแปรรูปสระได้

นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้สุภาษิตคำพังเพยรวมถึงสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ได้  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: