Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Teknik ht 2016: De sex enkla maskinerna

Skapad 2016-11-07 13:28 i Dalhemsskolan Helsingborg
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad vet du om de sex enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner.

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.

Innehåll

Övergripande mål

Syfte

Centralt innehåll

Målet med undervisningen är att:

När du har arbetat med området skall du kunna:

 • Förklara funktionen i de sex enkla maskinerna; lutande planet, kilen, skruven, hävstången, hjulet och block.
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen.
 • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 Vi lär oss genom att vi:

 • Läser faktatexter och ser på film.
 • Har gemensamma genomgångar och diskussioner där vi ställer och svarar på frågor.
 • Demonstrerar och laborerar för att konkretisera fakta.
 • Kontinuerligt dokumentera det vi gör.

Detta kommer att bedömas:

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Genomföra laborationer, lösa problem och dokumentera.
 • Förklara de tekniska lösningar som vi arbetar med.
 • Använda dig av de nya begreppen inom arbetsområdet.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen.
 • Dra slutsatser runt vilken lösning som är bäst i olika situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: