Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter 5

Skapad 2016-11-07 14:10 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Under arbetsperioden v 46 och fram till jullovet kommer vi att arbeta med faktatexter.

Innehåll

De flesta texter du kommer att möta under din skoltid är förmodligen faktatexter. Det finns flera olika sorters faktatexter, t ex instruktioner, rapporter, förklaringar eller lärobokstexter. Gemensamt för alla faktatexter är att de innehåller fakta, vilket betyder att en faktatext måste vara sann och inte får innehålla några åsikter.

I detta arbetsområde kommer du att få träna på att läsa, skriva och tala kring faktatexter. Vi kommer t ex att träna oss på att plocka ut det viktigaste ur en text, att skriva stödord (nyckelord), att söka rätt på och kritiskt granska källor, att strukturera fakta och olika strategier för muntlig redovisning. Du kommer att få möta Redovisningsmonstret och  Förklaringskedjan och vi avslutar arbetsområdet med att du ska skriva en egen förklarande faktatext.

Mål:

Efter arbetsområdet ska du kunna följande saker.

LÄSA

Du kan:

 • urskilja faktatextens struktur och särdrag
 • sammanfatta huvuddragen i det du läst,
 • urskilja de olika delarna i ett förlopp,
 • urskilja tidsord och förklarande ord,
 • urskilja ämnesspecifika ord,
 • ställa frågor till texten (reportern).

TALA

Du kan:

 • redovisa med hjälp av stödord (nyckelord),
 • få med redovisningens tre delar: inledning, innehåll och avslutning.

SKRIVA

Du kan:

 • skriva en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning,
 • skriva en passande rubrik,
 • använda tidsord och förklarande ord och fraser,
 • använda ämnesspecifika ord,
 • samla viktig fakta.

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, gruppdiskussioner, arbete i boken - enskilt och i par, träna på att vara goda lyssnare, kamratrespons samt arbete med läsfixarna.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din insats under lektionerna samt vid de olika redovisningstillfällena - läsa, tala och skriva. Dessutom kommer du själv att få bedöma din arbetsinsats och kunskapsutveckling.

Matriser

Sv
Faktatexter

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Jag
skriver inte en förklarande faktatext har inte med inledning och/eller avslutning förklarar inte förloppet i en logisk ordning
skriver med hjälp en förklarande faktatext har med inledning och avslutning förklarar förloppet i en huvudsak logisk ordning
skriver en förklarande faktatext har med tydlig inledning och avslutning förklarar förloppet i en logisk ordning
skriver en förklarande faktatext med stor säkerhet har med tydlig inledning och avslutning förklarar förloppet i en logisk ordning på med stor säkerhet
Jag
har inte med rubrik
har en rubrik, men den stämmer inte helt överens med innehållet i texten
har en rubrik som passar med innehållet i texten
-
Jag
använder inte ämnesspecifika begrepp
använder något ämnesspecifikt begrepp
använder flera ämnesspecifika begrepp som hör till ämnet
använder många ämnesspecifika begrepp som hör till ämnet och utvecklar texten
Jag
använder inte tidsord och/eller förklarande ord och fraser
använder vissa tidsord och/eller förklarande ord och fraser
använder tidsord och förklarande ord och fraser
använder tidsord och förklarande ord och fraser på ett säkert sätt
Jag
samlar fakta, men reflekterar inte över om den är relevant eller inte
samlar relevant fakta
samlar relevant fakta och strukturerar
samlar relevant fakta och strukturerar den med hjälp av Förklaringskedjan

LÄSA

>>>
>>>
>>>
>>>
Jag
kan inte urskilja strukturen och särdragen i en faktatext
kan med hjälp urskilja strukturen och särdragen i en faktatext
kan urskilja strukturen och särdragen i en faktatext
kan med stor säkerhet urskilja strukturen och särdragen i en faktatext
Jag
kan inte sammanfatta det jag läser
kan med hjälp sammanfatta det jag läser
kan sammanfatta det jag läser
kan med stor säkerhet sammanfatta det jag läser
Jag
urskiljer inte de olika delarna i ett förlopp
urskiljer med hjälp de olika delarna i ett förlopp
urskiljer de olika delarna i ett förlopp
urskiljer med stor säkerhet de olika delarna i ett förlopp
Jag
urskiljer inte tidsord, förklarande ord och/eller ämnesspecifika ord
urskiljer med hjälp tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord
urskiljer tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord
urskiljer inte tidsord, förklarande ord och/eller ämnesspecifika ord
Jag
använder inte reportern för att ställa frågor till texten
använder med hjälp reportern för att ställa frågor till texten
använder reportern för att ställa frågor till texten
använder med stor säkerhet reportern för att ställa frågor till texten

TALA

>>>
>>>
>>>
>>>
Jag
är manusberoende när jag redovisar har inte med alla delar i en redovisning
redovisar med hjälp av hela meningar har med två av tre redovisningsdelar
redovisar med hjälp av stödord har med alla tre redovisningsdelar
redovisar med säkerhet med hjälp av stödord jag har med alla tre redovisningsdelar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: