Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-11-07 14:20 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Du ska få lära dig om solen, jorden och månen. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder. Du kommer också att få lära dig om hur människor förr trodde att jorden skapades och myter och berättelser som har funnits om detta.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om solen, jorden och månen. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder. Du kommer också att få lära dig om hur människor förr trodde att jorden skapades och myter och berättelser som har funnits om detta.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se filmer med fakta om solen och månen och dess förhållande till vår jord.
Du kommer också att få se/ höra berättelser om mytologi och historierna bakom våra stjärnbilder. Vi samtalar och diskuterar.
Vi gör ett studiebesök på Chalmers Planetarium där vi får lära oss om stjärnhimlen och dess olika utseende under året.
Du kommer att få göra bilduppgifter så som Big Bang och månens faser.
Du kommer att få arbeta individuellt med såväl bilder och texter inom arbetsområdet.
Du kommer att få använda ipaden till att söka information. 

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att vara aktiv under lektionerna, ställa frågor och delta i diskussioner. Genom att göra detta får du också svar på de frågor och funderingar du har om ämnet.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:
Ge en enkel förklaring till hur det blir natt och dag.
Ge en enkel förklaring till varför det finns olika årstider.
Känna igen några stjärnbilder och myter vad folk trodde förr.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: