Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, islam och judendom

Skapad 2016-11-07 14:53 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om tre av våra världsreligioner, kristendom, islam och judendom. Vilka likheter och skillnader finns mellan dem?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska får lära dig om olika högtider, symboler, byggnader och platser som är kopplade till kristendom, judendom och islam.

Du ska få lära dig om vilka likheter och skillnader som finns mellan kristendom, judendom och islam.

 

Hur ska jag lära mig?

Genom att titta på film.

Genom att läsa och arbeta med frågor tillsammans med andra.

 

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Genom gemensamma diskussioner i helklass.

Genom att läsa och svara på frågor om religionerna i mindre grupper.

Genom att göra ett VENN-diagram över kristendom, judendom och islam.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: