👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva/läsförståelse år 2-3

Skapad 2016-11-07 15:03 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Under året fokuserar vi på skrivprocessen: Vi arbetar med språklära, Veckans ord och fria skrivövningar såsom Hih.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta mycket med att skriva. Vi kommer att skriva olika slags texter och träna på att skriva för hand. Vi kommer också att arbeta med rättstavning.

Innehåll

Målen med arbetet är att alla barn...

 • utvecklar en säkerhet i det svenska språket.
 • kan formulera sig i tal och skrift.

Vi kommer att:

 • träna på att skriva enkla berättande texter med tydlig början, händelse och avslut.
 • träna på att skriva enkla faktatexter kopplade till temaundervisningen.
 • träna på att skriva meningar med mellanrum, stor bokstav och punkt.
 • träna på att skriva ljudenligt stavade ord.
 • träna på att skriva läsligt för hand.
 • träna på att skriva stora och små bokstäver på rätt sätt och i rätt sammanhang.
 • arbeta med läsförståelse och på att skriva svar med hela meningar.
 • arbeta med alfabetet och alfabetisk ordning.
 • arbeta med ordförståelse på olika sätt - veckans ord.

Bedömning

Jag kommer att bedöma barnens förmåga att:

 • skriva läsligt samt med små bokstäver.
 • skriva hela meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden.
 • svara med hela meningar.
 • skriva enkla berättande texter med början, handling och avslut.
 • skriva enkla faktatexter.
 • stava, för barnen, välkända och ofta förekommande ord.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3