Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyck till! - Argumenterande text

Skapad 2016-11-07 15:42 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Idag har vi inlett ett nytt område och eleverna kommer under ett par veckor att arbeta med argumenterande texter och lära sig hur man skriver och argumenterar för en åsikt. Vi kommer först arbeta med hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras. Vi kommer att träna på hur man använder språket för att påverka någon. Sedan kommer vi att skriva en insändare tillsammans och som sista steg skriva en egen insändare om ett ämne som eleven själv får välja.

Innehåll

Tid v. 45- 51

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Eleverna kommer att lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd. De kommer också att få kunskap om vilka språkliga drag som förekommer i argumenterande texter.

I slutet av arbetet kommer eleverna självständigt att skriva en egen insändare.  

Vi använder oss av Zick-Zack skrivrummet och insändare i tidningar.  

Bedömning

Vi kommer att läsa och bedöma elevens text tillsammans, och jag kommer att titta på insändarens språk, layout och språkliga drag. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: