Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd 2

Skapad 2016-11-07 16:01 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Genom att använda verktyg (såsom hammare, såg och pensel) ska eleven delta i/tillverka ett slöjdarbete, till exempel en bil, flaggstång, pappershållare.
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Genom att använda verktyg (såsom hammare, såg och pensel) ska eleven delta i/tillverka ett slöjdarbete, till exempel en bil, flaggstång, pappershållare.

Innehåll

Vad ska läras/utvecklas?

 • Välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • Ev
  Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Vilket innehåll ska finnas med?

 •  Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 •  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel textil, trä och metall.
 •  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 •  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 •  Material, redskap och tekniker Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap, till exempel tovning och urholkning.
 •  Material, redskap och tekniker Arbetsbeskrivningar, till exempel muntliga eller illustrerade.
 •  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

 

Hur ska detta läras?

Eleven ska ha träslöjd 2 ggr/vecka i vår träslöjdssal och delta/tillverka minst ett slöjdarbete.

Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:

 • Använda (eller delta) i att använda verktyg på ett korrekt sätt
 • Följa instruktioner
 • (Delta i att) skapa slöjdföremål

Dokumentation

Dokumentationen sker genom kommentar nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  Ev
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  Ev
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Ev
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Ev  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Ev  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  Ev  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  Ev  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  Ev  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  Ev  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  Ev  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  Ev  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  Ev   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  Ev   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  Ev   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  Ev   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  Ev   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  Ev   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: