Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering "Aldrig mera krig"

Skapad 2016-11-08 09:01 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
När freden efter första världskriget kom hoppades folk att livet skulle bli som vanlig igen, med goda tider och nya framsteg. Men i det samhälle som växte fram i ruinerna av det gamla, var det många som inte kände sig hemma. Vad kriget hade visat dem, var att människan var bättre på att förstöra och ödelägga än att bygga upp. I efterhand kom tiden efter första världskriget att kallas mellankrigstiden. Detta på grund av att det drygt 20 år efter det första världskriget bröt ut ett andra världskrig trots att man efter första världskriget sagt: ”Aldrig mera krig”.

Innehåll

TID: V.2-9

MÅL: ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DE STORA FRÅGORNA SOM ÄR:

¤ Hur förändrade Hitlers maktövertagende människors värderingar och levnadsvillkor i 1930-talets Tyskland?

¤ Vilka var orsakerna till andra världskriget och vilka konsekvenser fick det på kort och lång sikt?

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINEN ATT GRUNDAS?

¤ Skriftlig enskild uppgift där du ska analysera hur människors villkor och värderingar förändrades efter Hitlers maktövertagande. (sid.10-11).

¤ Muntlig uppgift i era basgrupper där du ska analysera de viktigaste orsakerna till andra världskriget och vilka konsekvenser det fick på kort och lång sikt. (sid.15).

¤ Enskild, muntlig argumenterande N0/SO/SV- uppgift – Jag anser att atombomberna… (sid.16-17).

Till bedömningsuppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för olika nivåer.

Utöver de bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Dock endast om dina insatser är till din fördel. Man måste våga misslyckas för att utvecklas!

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Min, din egen och klasskamraters respons

¤ Läroboken

¤ Planeringshäftet/övningsuppgifter

¤ Mina genomgångar

¤ Olika modeller t ex. analysmodellen, EPA-modeller och sambandskedjor

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Presentation av arbetsområdet.

¤ ÖVNING där jag kollar av er förförståelse i ämnet (sid.5).

¤ PP - Mellankrigstidens Tyskland, läroboken sid.10-12.

¤ PP, film - Nazistiska ideologin, läroboken sid.20-23.

¤ PP, film - Hitlers väg till makten, läroboken sid. 18-20.

¤ Övningsuppgift arbetslöshet och politik (sid.6).

¤ Övningsuppgift – sambandskedja, 1930-talets Tyskland (sid.7).

¤ PP, stencil och film – Förintelsen, läroboken sid.42-48 och häftet sid.17.

¤ Övningsuppgift - Skyldig eller icke skyldig? (sid.8-9).

¤ Skriftlig enskild bedömningsuppgift – ”Mitt liv i 1930-talets Tyskland" (sid.10-11).

¤ PP - Hitlers utrikespolitik ”Bit för bit”, läroboken sid.32-35.

¤ Filmer/övningsuppgift - Händelser under andra världskriget, läroboken sid.35-39 och häftet sid.12-13.

¤ PP - Sverige under andra världskriget, läroboken sid.50-56.

¤ Övningsuppgift - Sveriges anpassning till tyskarna (sid.14).

¤ PP – Konsekvenserna av andra världskriget, läroboken sid.40.

¤ Muntlig bedömningsuppgift i era basgrupper: Orsaker till och följder av andra världskriget (sid.15).

¤ Muntlig bedömningsuppgift i NO/SO/SV: Jag anser att atombomberna ……

  (sid.16-17).

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Demokrati

 

Diktatur

 

Börskrasch

 

Inflation

 

Depression

 

Ideologi

 

Nazism

 

Fascism

 

Kommunism

 

Förintelsen

 

Koncentrationsläger

 

Antisemitism

 

Hitlerjugend

 

Gestapo

 

SA

 

SS

 

De allierande

 

Axelmakterna

 

Invasion

 

Neutral

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1 - Mitt liv i 1930-talets Tyskland

  • Bedömningsuppgift 2 - NO/SO/SV - Jag anser att atombomberna...

Matriser

Hi
Bedömningsuppgift 1 - Mitt liv i mellankrigstidens Tyskland

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du kan förklara något samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Du visar att du kan förklara några samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Du visar att du kan förklara flera samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl utvecklade resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp
Ny aspekt

Hi
Bedömningsuppgift 2 - Jag anser att atombomerna...

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du kan förklara någon konsekvens av om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektiv
Du visar att du kan förklara några konsekvenser av om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektiv
Du visar att du kan förklara flera konsekvenser av om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektivv
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektiv
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektiv
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om atombomberna ska fällas eller inte utifrån ditt perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: