Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfikhetsfrågan 2016-2017 De hundra språken-Återbruk

Skapad 2016-11-08 10:56 i Ullareds förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Återbruk-Kommunikation-Babblarna

Innehåll

Uppstart projektplanering

På Ullareds förskola, furubacken väst som är en avdelning för barn mellan 1-2 år är vi ett delvis nytt arbetslag och många nya barn så vi är precis i uppstarten av vårt projektarbete som är återbruk som vi valt att koppla samman med Babblarna / språk och kommunikation.

Vi väljer att utifrån vår utvärdering av uppstarten att dela upp barnen i mindre grupper och arbetar mycket med det igenkommande och en upprepning av samma var dag då vi upplever att barnen tillgodoser sig olika saker varje gång.

Formulering av syfte

Vi väljer att göra det lilla till det stora tillsammans med barnen.

det vi ibland ser som smått ser barnen som ett stort event och vi vill ge barnen gott om tid.

Vi undersöker tillsammans återbruksmatrialet i form av spill och restmatrial och ser nya saker varje dag.

De en del ser som skräp ser vi kanske som ett äventyr.

 

Föräldrarnas delaktighet

På föräldrarmötet har vi presenterat hur vi andvänder oss av vårt matrial och samlar också in matrial från den som vill.

Vi berättar hur våra veckor ser ut och bjuder in föräldrar genom blogginlägg varje vecka för att följa barenens utveckling.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi vill att barnen skall känna sig trygga och att alla blir sedda utifrån deras förutsättningar.

Bygga upp förtroendeföräldrar/barn/pedagoger.

Känna glädje och tro på sin egen förmåga tillsammans med andra.

fasta rutiner gör att barnen känner trygghet.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi andvänder det återkommande varje dag för i rutiner hitta en givande dagsrytm.

Vi andvänder också olika lärmiljöer i form av samlingar med babblarna   ,rim ,ramsor,  sång ,musik, kommunikation, rörelse och lek.

Tecken som stöd är också ett lärorikt hjälpmedel

Vi delar gruppen i mindre grupper där en pedagog är med i varje grupp., detta gör vi för att nå ut till alla barn då många befinner sig på olika nivåer språkligt och kommunikativt.

 

Kompetensutveckling

Vi träffas konternuerligt i våra lärgrupper där vi på väst har återbruk-babblarna -kommunikation.

Vid processerna inom Ullared kommer vi ta med tankar och ideér och bolla med pedagoger ,pedagogista och Annitta.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen visar stort intresse för vårt projekt och vi pedagoger stöttar och uppmuntrar.

Vi ser att barnen utvecklat sitt språk lärande utforskande och att barnen vågar vara mera kreativa och ta för sig mera i samlingen.

Eftersom vi med ro väntar in barnens intresse så får vi se hur det hela utvecklar sig under året.

Formulera mål

Våra mål utifrån läroplanen kopplat till vårt projekt baseras sig på att 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga tt kommunicera med andra och att uttrycka tankar.

*utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,rörelse,sång ch musik,dans och drama

Våra egna mål ,vi vill att barnen skall känna trygghet, glädje ,gemenskap.

Våga ta för sig och bli sedda och hörda.

Vi vill utveckla deras språk och ge dem möjligheter för en rad olika sätt i att uttrycka sig.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver bar och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: