Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London!

Skapad 2016-11-09 09:16 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 5 Engelska
Vi ska lära oss lite om Englands huvudstad London, några av dess sevärdheter samt träna på att ge och förstå vägbeskrivningar.

Innehåll

Under det här temat kommer vi att läsa om och titta på film om London och sevärdheter där. Vi kommer också att träna på att ge och få vägbeskrivningar till olika ställen. Vi kommer lära oss några oregelbundna verb och hur de böjs i olika tempus. Vi kommer också att arbeta i mindre grupper/par och forska lite om någon sevärdhet i London. Redovisning av detta görs muntligt och i bildspel.

Tillvägagångssättet som vi lär oss på är genom att prata, läsa, lyssna, skriva, träna ord bl a genom läxor och titta på film. Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande under arbetets gång och du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna. Ordförråd befästs genom läxor och övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - mål att nå i år 4 - 5

Förståelse

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
Du kan förstå ... i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du kan förstå ... i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du visar förståelse genom att ... redogöra ...
översiktligt
i enkel form
i enkel form
för och kommentera innehållet ...
och detaljer
och detaljer
samt genom att med ... resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
gott
tillfredsställande
godtagbart
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du ... för lyssnande och talande.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ... för skrivande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt
på ett relevant sätt
med viss relevans

Kommunikation

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom kan du välja och använda dig av ... som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier
några olika strategier
någon strategi
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar.
enkla
enkla
enstaka enkla
Du kommenterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt
i enkel form
i enkel form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: