👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik English project "Exploring South Africa", year 8, 2016

Skapad 2016-11-09 14:21 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
During some weeks we will be exploring and learn more about the country South Africa.
Grundskola 8 Engelska

We will explore and learn about the country together and you will also do your own research about something in South Africa. What do you want to know more about? Maybe you are curious about their history, food, animals, school system, sports or their languages? Let’s find out!

Innehåll

Syfte

 The aim is to improve your ability to:
• understand and interpret (tolka) spoken and written English,
• communicate orally (muntligt) and in writing,
• use different strategies to understand and make yourself understood,
• adapt your language to different aims, receivers and context,
• reflect on vital necessity (livsvillkor), society and cultural phenomena in an English speaking country.

Centralt innehåll, engelska år 7-9

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Det här skall du lära dig

Understand spoken and written English.

Communicate orally and in writing.

Adapt your language to different aims, receivers and context.

Use different strategies to understand spoken and written English.

Reflect on vital necessity (livsvillkor), society and cultural phenomena in an English speaking country.

Så här kommer vi att arbeta

We will read and listen to texts, discuss and do exercises connected to them. Watch shorter films, answer and discuss questions to show that you have understood the content. Do a short research and present your work orally and write a text where you reflect on vital necessity (livsvillkor), society and cultural phenomena in South Africa and compare that to Sweden.

Redovisning

Oral presentation of your research

Write a text where you reflect and compare your life with teens in South Africa.

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma ert muntliga framträdande, samt er förmågan att i skrift göra jämförelser med ett annat engelsktalande land.

Uppgifter

 • Realia South Africa - Nadipha

Matriser

En
Kunskapskrav som bedöms i projektet "Exploring South Africa"

E
C
A
TALA/ SAMTALA
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
TALA/ SAMTALA
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
TALA/ SAMTALA
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
SKRIVA
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
REALIA
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser.