👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen av Åsa

Skapad 2016-11-09 20:04 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Var tar köttbullen vägen när man stoppar den i munnen? Vad skulle hända om vi inte hade ett skelett?

Innehåll

Mål

Kunna namn på flera kroppsdelar/organ, veta var de finns och vad de har för funktion.

Veta vad våra sinnen heter och berätta något om hur de fungerar.

Berätta om vilken betydelse mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer har för din hälsa. 

 

Arbetsätt:

Vi gör enkla fältstudier och observationer.

Vi utför enkla undersökningar och experiment.

Vi dokumenterar med text och bild.

Vi läser faktatexter och samtalar kring det lästa.

Vi ser olika filmer om kropp och hälsa.

Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Observationer av pedagogen kommer göras under arbetets gång.

En sammanställning av kunskaperna kommer att göras i slutet av arbetsområdet. Här kan man välja om man vill redovisa genom film/bild/skrift. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3