👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-11-10 11:47 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället,
 • historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människors levnadsvillkor och syn på världen,
 • enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering,
 • dokumentation av enkla undersökningar med bilder.

Hur?

Eleverna kommer att få välja ett "spår" att arbeta efter i detta arbetsområde. Det finns ett grönt, rött eller ett svart spår att välja mellan. Det gröna spåret är det enklaste och det svarta det spåret med mest uppgifter och med ökad svårighetsgrad. Eleverna läser ur läromedlet "Boken om kemi och fysik" och får själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Vi kommer också att titta på olika filmer samt att genomföra experiment. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i kapitlet om "Magnetism":

 • Vad är magnetism?
 • Var får man magneter ifrån?
 • Vad trodde man förr om den magnetiska kraften?
 • Så här funkar en kompass
 • Fler magnetiska upptäckter
 • Elektriska magneter
 • Magnetiska meddelanden

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att söka naturvetenskaplig information från olika källor,
 • att använda naturvetenskaplig information i egna texter,
 • att göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar,
 • att använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar i undersökningar,
 • att jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre,
 • att visa hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild,
 • att förklara hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp,
 • att diskutera om magneter och jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.

Slutuppgift

Dina uppgifter i arbetsboken, dina egna texter samt dina labbrapporter kommer att ligga till grund för bedömning.