Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik/ Musikens påverkan och uttryck Lackarebäcksskolan 2018-2019

Skapad 2016-11-10 14:33 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Musik/Hur påverkar musik 4-6, ht
Grundskola 4 – 6 Musik
Har du tittat på nån lite för läskig film nångång utan ljud? Då har du kanske tänkt på hur stor roll musiken har i film och hur den påverkar det du ser och upplever. I detta arbetsområde kommer vi att undersöka hur musik samverkar med film och hur vi människor påverkas av musik i livets många olika sammanhang och situationer. Vad har musiken för roll vid midsommar t ex? Eller vilken musik spelas i olika affärer och varför?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.


Så här kommer vi att arbeta

Under några veckor kommer vi att lyssna på musik och titta på filmklipp och diskutera och resonera kring  hur musik förstärker och förändrar hur vi uppfattar bild och film. Musiken finns runt omkring oss i vardagen och används på olika sätt i olika sammanhang och påverkar oss på olika sätt.

Det här kommer vi att bedöma:

 Din förmåga att resonera, diskutera och berätta om hur musik påverkar oss människor i olika sammanhang.

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

 • Mu 1-6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu 1-6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav Musik år 6 Analysera och resonera om musik

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: