Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Höstterminen 2016 årskurs 1

Skapad 2016-11-11 10:40 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Så här ska vi arbeta:

Eleverna i årskurs 1 kommer att ha en timmes idrottslektion per vecka.

Första delen av terminen är vi utomhus och andra delen inomhus.

Lektionsinnehållet kommer att variera men i huvudsak syfta till att eleverna ges möjlighet till att uppleva rörelseglädje samt utvecklar sin rörelseförmåga. Fokus kommer även ligga på att ge eleverna möjligheter att utveckla sin samarbetsförmåga. Detta genom att varje individ uppmuntras att ta ansvar för sitt deltagande genom att visa hänsyn till sin omgivning och miljön omkring den.

Följande moment kommer att ingå under höstterminen 2015:

 • Olika lekar som kan syfta till att barnen utvecklar sin rörelseförmåga och samarbetsförmåga.samt finner glädje i att röra sig.
 • Träning av grovmotoriska grundformer såsom  hoppa, klättra, springa, rulla (exempelvis genom  redskapsstationer, lekar, dans och/eller rörelse till musik).
 • Bollekar med inriktning på att rulla, kasta och fånga (bollar av olika storlekar).
 • Samarbetsövningar.
 • Avslappning
 • Träna på att kunna följa regler och visa hänsyn till varandra (genom samtal och olika samarbetsövningar).
 • Takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.

Detta ska bedömas:

Eleverna kommer att skriftligt bedömas i de olika områdena vi har under höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: