👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Språklig medvetenhet

Skapad 2016-11-12 14:22 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall, som används av förskoleklasser.
Grundskola F
Vi kommer under läsåret 17/18 att arbeta med bokstäver

Innehåll

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

 • känna till bokstäver och alfabetet.
 • veta varför vi lär oss bokstäver.
 • visa intresse för skrivning och läsning.
 • känna till att varje bokstav har ett ljud och ett namn. 

Du kommer att få...

 • kommunicera i skrift och tal.
 • lyssna efter ljud.
 • rim och ramsor. Hur man rimmar.
 • bokstäver och ljud samt hur de kan sättas samman till ord.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Hur bokstäverna låter och hur gör man med munnen?  Skriva/spåra bokstäver på iPad. 
 • kopiera ord, lekskriva med hjälp av iPad.
 • forma bokstäver.
 • letar efter veckans bokstäver i text (Kråkes alfabetsbok)
 • bokstavssamling med hemliga gäster.
 • bokstavspåsen.
 • arbetsbok.
 • rimma.
 • berätta om sin favoritbok inför klassen.
 • måndagsboken.
 • Skrivdans
 • sagoboks-/faktaboks-läsning
 • Reflektioner av tex utflykter

 

 Tidsplan: löpande under hela läsåret 17/18

Dokumentation

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att....

 • göra berättelser och sagor
 • skriva och rita med hjälp av penna, papper och iPad.
 • sätta upp teckningar, målningar och annat på väggen. 
 • på olika sätt och med olika material skapa ngt som har anknytning till veckans bokstav

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11