Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 3 - åk 1

Skapad 2016-11-13 17:11 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Förmågor i matematik

Det här ska du lära dig.

 • Du ska kunna lösa matematiska problem och tillsammans med dina kamrater. Du ska kunna presentera och resonera om dina lösningar med hjälp av tex bilder, mattespråket och talspråket.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med. Tex udda, jämnt, dubbelt, hälften, 

  fler än,färre än, lika många, olika många

 • Du ska kunna dela upp talen 5-10 i olika talkamrater.

 • Du ska kunna förstå och räkna talfamiljer i talområdet 0-10.
 • Du ska ha förståelse för räknesätten addition och subtraktion och kunna visa hur du räknar dessa räknesätt i huvudet med hjälp av bilder och mattespråk.
 • Du ska kunna namnge och beskriva några tvådimensionella och tredimensionella geometriska former.

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem och räknehändeler tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp. 
 • Vi tränar på att skriva siffrorna och dela upp talen 6-10.
 • Talkamraterna tränar vi på i grupp, två och två eller enskilt. Vi använder oss av lekar, talkort, stenciler och spel.
 • Utifrån talkamraterna arbetar vi vidare med talfamiljer för att se sambanden addition och subtraktion.
 • Vi har genomgångar.
 • Vi arbetar med uppgifter i matteboken ”Eldorado” och stenciler.
 • Vi ser på filmer och sjunger sånger.

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem och räknehändelser. Både med ord, bilder och mattespråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans om tex tvådimensionella och tredimensionella former, hälften, dubbelt, färre än,fler änlika många, olika många
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • berätta vad du kan i enskilda samtal.

Viktiga begrepp

addition

plus

addera

öka

term

summa

subtraktion

minus

subtrahera

minska

ta bort

jämföra

skillnad

term

differens

hälften

dubbelt

udda

jämna

mattespråk

bildspråk

talkamrater

talfamiljer

större än

mindre än

hörn

sida

månghörning

rektangel

kvadrat

triangel

cirkel

klot

kub

rätblock

cylinder

fler än

färre än

lika många

olika många

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: