Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virusvarning-högläsning och läslogg h 2017

Skapad 2016-11-13 21:59 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Kan ett provrör verkligen innehålla ett virus som kan döda alla dina vänner, din stad och hela världen?

Kan vem som helst bli en mördare? Också killen som bor granne med dig?

Vad gör någon till en mördare? Föds man till det, eller kan andra driva en person till att mörda?

Detta är svåra och viktiga frågor som läsningen av boken "Virusvarning" skriven av Jackie French låter oss fundera över.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål med kursen

Du ska

 • Lyssna och visa att du har förstått det du har hört på olika sätt
 • uttrycka tankar i skrift samt självständigt formulera dina åsikter genom användningen av loggbok
 • ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argumentskriva en egen text i anslutning till bokens slut
 • Dela in text i stycken samt kunna använda stavningsregler och skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt
 • Bearbeta din text samt ge och ta emot respons från en kamrat

Bedömning

Vad?

Din förmåga att lyssna och förstå när vi pratar om det lästaDin förmåga att formulera dig i tal och skrift

Hur?

Du deltar på muntligt i bokdiskussioner kring det lästaDu svarar regelbundet på frågor och formulerar egna tankar och åsikter i din loggbokDu kommer att få skriva ett nytt slut på boken

Uppgifter

 • Läslogg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Virusvarning - loggbok

Loggboksskrivning

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Ditt innehåll är begripligt Du besvarar frågorna så att mottagaren inte behöver läsa frågorna för att förstå innehållet
Ditt innehåll är tydligt Du besvarar frågorna utförligt
Ditt innehåll är tydligt Du besvarar frågorna utförligt, ger exempel, tar med egna funderingar och jämförelser från egna erfarenheter
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken för det mesta
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning och skiljetecken

Sv
Virusvarning - skrivuppgift

Berättelse

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din berättelse är begriplig. Du beskriver enkelt med en enkel handling.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din berättelse framgår tydligare. Du försöker utveckla dina beskrivningar och din handling.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och handlingen i din berättelse är tydlig. Du gör utförliga beskrivningar och berättelsen har en välutvecklad handling
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en genomtänkt inledning och avslutning
Texten är mycket välplanerad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Du varierar ditt ordval och använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar och varierar din meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande och varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken för det mesta
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: