👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9

Skapad 2016-11-14 12:08 i Duveds skola Åre
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Willkommen zurück!

Under denna termin fortsätter vi att bygga upp ordförrådet och kunskaperna om tyska språket och börjar mer och mer uttrycka oss fritt muntligt och skriftligt.

Vi jobbar med lite längre texter och lite friare muntliga övningar.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Tyngdpunkten kommer att ligga på att bearbeta texter, att läsa och först samt att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Eleverna uppmuntras att våga prata och uttala orden. Att det är OK att säga eller stava fel. Först i andra hand fokuserar vi på stavning och grammatik.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika slags texter i din textbok samt övningsbok "Alles Deutsch 9" från de första kapitlen och komplettera med annat material som film, olika ord- och grammatikövningar och böcker.

Vi läser och lyssnar, tränar på att tala och skriva fraser, meningar och lite längre sammanhållen text.
Du lär dig t.ex. att beskriva och presentera dig själv och andra, berätta vad som är viktigt, prata om en stad eller ett land, datorord, berätta vad du gjort och upplevt.
Du lär dig också fakta om Tyskland och Österrike och mer om tyska språkets uppbyggnad, t.ex. plural, ackusativ och verb i perfekt.

Huvudlitteraturen och böckerna vi arbetar med heter Alles Deutsch 9. De består av en Textbok (TB) och en Övningsbok (ÖB) som alla elever får ett eget ex. av. ÖB får man behålla. TB samlas in efter läsårets slut och ska då vara i så bra skick som möjligt, utan anteckningar, etc.

 

Böckerna är uppbyggda med 6 olika huvudkapitel med olika teman. Varje huvudkapitel har 3 underkapitel: A, B och C. (Vissa huvudkapitel har även ett 4:e underkapitel; D. Detta räknas som överkurs för de elever som hunnit långt.)

 

Varje vecka försöker vi påbörja ett nytt underkapitel.

 

 

 

En normal vecka ser ut ungefär så här:

 

 

 

Tisdag:

 

Vi påbörjar ett nytt underkapitel, t.ex. kap. 3A = veckans kapitel. Vi börjar med att gå igenom den aktuella texten till kapitlet i TB. Vi lyssnar gemensamt på texten, översätter den med hjälp av gloslistan längst bak i TB, samt gör "Textarbeit" som står i rutan efter texten i TB.

 

Efter det tar vi fram ÖB och påbörjar övningarna som är kopplade till underkapitlet. Övningarna till kapitel 3A heter t.ex. A1, A2, A3, o.s.v. Eleverna jobbar självständigt eller 2 och 2 med dessa övningar.

 

Lektionens 10 sista minuter får eleverna ägna till att läsa på veckans glosor. De finns på glosor.eu under mig som användare: YlvaHoglund. I detta exempel är rubriken på veckans glosor: "Alles Deutsch 9 Kap 3. A: GLOSTEST" Glosorna förhörs på fredagen. Eleverna får tid på lektionerna för glosträning. Om man uttnyttjar tisdagens och torsdagens lektionstid väl, så behöver man nästan inte lägga någon tid utanför lektionstid på glosorna, alltså ingen läxa i tyska.

 

 

 

Torsdag:

 

Vi går gemensamt igenom någon grammatik eller övning på veckans kapitel. Sedan får alla arbeta självständigt med övningarna i ÖB på veckans kapitel.

 

Lektionens 10 sista minuter får eleverna ägna till att läsa på veckans glosor. De finns på glosor.eu under mig som användare: YlvaHoglund. I detta exempel är rubriken på veckans glosor: "Alles Deutsch 9 Kap 3. A: GLOSTEST" Glosorna är i läxa till på fredagen. Eleverna får tid på lektionerna för glosträning. Om man utnyttjar tisdagens och torsdagens lektionstid väl, så behöver man nästan inte lägga någon tid utanför lektionstid på glosorna, alltså ingen läxa i tyska.

 

 

 

Fredag:

 

Vi inleder med ett kort skriftligt glosförhör på veckans glosor.

 

Sedan blir det någon lättsammare övning som t.ex. rollspel, lek, tävling eller film på tyska.

 

 

 

Vi kommer att arbeta med olika slags texter i din textbok samt övningsbok "Alles Deutsch 9" från de första kapitlen och komplettera med annat material som film och olika ord- och grammatikövningar.

Vi läser och lyssnar, tränar på att tala och skriva tyska ord, fraser och meningar.

Du lär dig t.ex. klockan, skolämnen, fritidsaktiviteter, kläder, att uttrycka åsikter, att ställa och besvara frågor, att berätta vad som händer under en dag, verbens ändelser, verb med omljud, personliga pronomen och fakta om julfirandet i tyskspråkiga länder.

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter hur väl du tar till dig nya ord, uttryck och grammatiska strukturer och hur väl du använder och visar dina kunskaper på olika sätt.

Bedömningens fokus denna termin kommer att ligga på din förståelse och din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt.
Du visar dina kunskaper muntligt och skriftligt vid läsårets provtillfällen och genom att delta aktivt vid övningar.

Bedömningen av dina förmågor bygger på en matris enligt nedan.

Centralt innehåll

se kopplingar till läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk - Tyska åk 9

Lyssna och läsa/reception

Lyssna
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Förståelse del 1
Du kan med stöd visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöras för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse del 2
Du kan med stöd agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner innehållet.
Strategier - förståelse
Du kan med stöd välja och använda någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Strategier - välja/använda
Du kan med stöd välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Tala och samtala - produktion och interaktion

Tala - muntlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion - tala
I muntlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - strategier vid tala
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som med viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan med välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan med välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva - produktion och interaktion

Skriva - skriftlig framställning
Skriva -skriftlig framställning Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion - skriva
I skriftlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - strategier vid skriva
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som med viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommunikationens innehåll

Omvärlden/reflektion
Du kan med stöd enkelt kommentera någon företeelse i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera någon företeelse i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Ny rubrik