Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2016-11-14 16:02 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Varför har människan ingen svans? Varför har män bröstvårtor? Med hjälp av kunskap kring evolution kan dessa frågor besvaras.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer ni att lära er mer om vad evolution är. Vi kommer att prata om olika teorier kring livets uppkomst. Vi kommer också att prata om hur evolutionen går till och hur nya arter kan uppstå. Ni kommer som avslutning att få göra en evolutionslaboration där ni får träna på att skriva ner resultat och på att analysera varför resultatet blev som det blev.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna redogöra för hur evolution går till genom att använda ämnesspecifika begrepp .

Eleverna ska kunna redogöra för hur livet kan ha uppkommit på jorden.

Eleven ska kunna utföra en laboration på ett säkert sätt.

Eleven ska kunna jämföra resultaten med frågeställningar kopplade till laborationen.

Eleven ska kunna dra slutsatser kring resultaten kopplat till de teorier vi gått igenom.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att använda ämnesspecifika begrepp och att följa laborationsinstruktioner.

Bärande begrepp

Evolution

Art

Mutation

Genetisk variation

DNA

Artbildning

Naturligt urval

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Evolution

Nivå 1
Underlag saknas för bedömning.
Nivå 2
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade.
Nivå 3
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara.
Nivå 4
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara.
Nivå 5
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara.
Nivå 6
Elevens kunskaper bedöms vara goda.
Nivå 7
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda.
Aspekt 1
Eleverna ska kunna redogöra för hur evolution går till genom att använda ämnesspecifika begrepp.
Aspekt 2
Eleverna ska kunna redogöra för hur livet kan ha uppkommit på jorden.
Aspekt 3
Eleven ska kunna utföra en laboration på ett säkert sätt.
Aspekt 4
Eleven ska kunna jämföra resultaten med frågeställningar kopplade till laborationen.
Aspekt 5
Eleven ska kunna dra slutsatser kring resultaten kopplat till de teorier vi gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: