Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geniknölarna åk 5

Skapad 2016-11-14 19:54 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik Bild Teknik
Du får nu möjlighet att vara med i ett arbete om hur man utvecklar en idé till en färdig produkt. En uppfinning som kanske är helt ny, eller en förbättring på en redan påkommen produkt. Fram med fantasin!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

Teknik

 • Några vanliga materials egenskaper och användning i konstruktioner. (välja material)
 • Att använda ord och begrepp i samtal om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprovning. (tillverka prototyp)
 • Att dokumentera konstruktioner med skisser, måttangivelser och fysiska modeller. (göra en ritning)
 • Konsekvenser av teknikval, t ex för- och nackdelar med olika tekniska lösningar för människan och miljön.

Matematik

 • Att välja och använda strategier och metoder för problemlösning. (tillverka prototyp)
 • Att konstruera geometriska objekt, mäta och göra en skalenlig ritning. (göra en ritning)

Bild

 • Att framställa informativa bilder såsom illustration till text. (ritning och idébeskrivning)
 • Att redigera bilder med hjälp av dator/Ipad. (idèbeskrivning)
 • Att skapa rumslighet i bilder. (ritning)
 • Att skapa tredimensionellt. (tillverka prototyp)
 •            

Begrepp:

prototyp, konstruktion

Genom att:

 • Se filmer.
 • Samtala och diskutera.
 • Tillverka en prototyp:
  - Idé till lösning av ett problem
  - Konstruktion av ritning
  - Tillverkning av prototyp
  - Idébeskrivning
  - Redovisning/Utställning

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du ska delta i arbetet med att tillverka en prototyp, konstruera en ritning och skriva en idébeskrivning.
 • Vara aktiv i den muntliga presentation av prototypen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk Bl
Geniknölarna år 5

Godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknisk lösning
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att och ompröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller
Arbetssätt
 • Bl  E 6
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen kan eleven med lite stöd formulera och välja handlingsalternativ som som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan eleven formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen kan eleven formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation /Presentation
 • Bl  E 6
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet relativt väl är synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till väl är synliggjord
Teknik människa, samhälle...
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Kommentar

Godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: