Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Addition och subtraktion

Skapad 2016-11-15 14:15 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?


Mål:
- kunna förstå vårt talsystem och skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
- kunna läsa av och sätta ut tal på tallinjer
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
- förstå hur addition och subtraktion hör ihop
- veta hur likhetstecknet används

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 Detta är en ungefärlig tidsplanering:

Vecka 34-36: Genomgång av mål och planering där eleverna ges tillfälle att påverka vilka aktiviteter och metoder som ska genomföras under arbetsområdet. Avcheckning av förkunskaper med hjälp av skrivtavlor. Arbete med Ipad på Nomp och google formulär, arbete parvis och enskilt i matteboken, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Diagnos med feedback i slutet av v. 47 för att stämma av och se hur vi går vidare.

 

Vecka 37: Fortsatt arbete med taluppfattning och problemlösning på olika sätt bl a spel, film, arbete i matteboken och på Ipad parvis och enskilt. Detta varvas med gemensamma genomgångar och arbete med skrivtavlor för att kolla av att alla följer med i undervisningen och för att se till att de som behöver mer stöd får det. Diagnos i slutet av veckan.

 

Centrala begrepp

 

Tal - siffra

talsorter - ental, tiotal, hundratal, tusental

tallinje

addition

subtraktion

summa - skillnad

likhetstecken

Bedömning

 

Bedömning för lärande sker kontinuerligt med hjälp av skrivtavlor och Nomp-övningar på Ipad, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

 • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: