👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennskrin

Skapad 2016-11-15 16:55 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vanliga kunskapskraven i matrisform
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Hur man gör ett pennskrin med potatistryck.

Innehåll

Syfte

Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 •  
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls

 

Ämnesmål till dig som elev

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjd arbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har  påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då  väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Undervisning

Vi kommer att fokusera på att:

Lära oss att följa skriftliga instruktioner.

Lära oss hur man konstruerar föremål med raka vinklar.

Lära oss att använda elektriska maskiner såsom elektrisk handborrmaskin och rondellslip.

Trycka egenhändigt gjorda potatistryck.

Bedömning

 Jag kommer att kontinuerligt bedöma elevernas förmåga att följa skriftliga och muntliga instruktioner och hur de hanterar verktyg. Jag bedömer slutresultatet samt deras skriftliga redovisning

Uppgifter

 • Arbetsbeskrivningen för pennskrin.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kopia av Pedagogisk planering Kvarngärdesskolan mall

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 6
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
 • Sl  E 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 6
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
 • Sl  E 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
 • Sl  E 6
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Sl
pennskrin åk 4

Pennskrin
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Du lyckas inte komma på en egen idé och göra en design utifrån uppgiften.
Du behöver hjälp för att hitta på och designa en egen idé utifrån uppgiften.
Du hittar på och designar en egen idé utifrån uppgiften.
Instruktioner
Du har svårighet att genomföra uppgiften även efter flera genomgångar och med hjälp utav skriftliga instruktioner.
Du kan genomföra uppgiften efter genomgångar och med hjälp utav skriftliga instruktioner.
Du kan genomföra uppgiften efter en genomgång och med hjälp utav skriftliga instruktioner.
Verktyg
Du använder verktyg på ett felaktigt eller farligt sätt.
Du kan använda verktyg på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg på ett säkert sätt med precision.
Framställning
Du slutför inte uppgiften enligt instruktionerna.
Du slutför uppgiften enligt instruktionerna.
Du slutför uppgiften på ett noggrant sätt enligt instruktionerna.
Utvärdering
Du har inte utvärderat.
Du har skrivit en utvärdering och limmat in den i din bok.
Du har skrivit en noggrann utvärdering och limmat in den i din bok.