Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2016-11-16 13:44 i Hällaryds skola Karlshamn
Du kommer att få jobba med en del av friidrottens olika grenar.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under en period kommer vi att arbeta med friidrott som är ett samlingsbegrepp för ett antal idrottsgrenar. De grenar som vi kommer att fokusera på är kulstötning, kast med liten boll, längdhopp, höjdhopp och löpning både på en kort distans och en medel distans. Under den här perioden kommer du att få möjlighet att jobba med teknik i de olika grenarna. Du ska träna på att anpassa dina rörelser till aktiviteterna.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Kulstötning - Eleven skall stöta (inte kasta) en kula.

Kast med liten boll - Eleven skall kasta en liten boll med överhandskast.

Längdhopp - Eleven skall göra avstamp med en fot och landa med två fötter i längdhoppsgropen.

Höjdhopp -  Eleven ska göra avstamp med en fot och ta sig sidlänges över ribban.

Löpning - 60 m (kort distans) och 600 m. Eleven skall förstå temposkillnaden mellan kort- och mellandistans samt kunna praktisera detta.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att samtala om vikten av rätt uppvärmning kopplat till huvudaktiviteten.
Vi kommer att träna teknik inom de olika grenarna (höjd, längd, kast, kula och löpteknink)

Kommer att bedöma/dokumentation

Bedömning sker genom observationer på lektionerna.
Bedömning sker enligt matrisen nedan.

Friidrott

  F E C A
Rörelseförmåga:
Motoriska grundformer
 
Underlag för bedömning saknas. Du har deltagit för lite i aktiviteterna.
Du deltar i aktiviteterna och utför en del moment men har svårt för andra.
Du behärskar de flesta momenten rätt och känner till tekniken.
Du behärskar alla moment och utför dem med god teknik och kroppskontroll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Friidrott HT-16

Friidrott

Rörelseförmåga: Motoriska grundformer
F
E
C
A
Rörelseförmåga:
Motoriska grundformer
Underlag för bedömning saknas. Du har deltagit för lite i aktiviteterna.
Du deltar i aktiviteterna och utför endel moment men har svårt för andra.
Du behärskar de flesta momenten rätt och känner till tekniken.
Du behärskar alla moment och utför dem med god teknik och kroppskontroll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: