Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk

Skapad 2016-11-16 20:57 i Västra Karups skola Båstad
Matematik klass 5. Höstterminen 2016.
Grundskola 5 Matematik
Vad är ett matematiskt bråk? Hur mycket är en halv? Är 0,5=50%? Hur beräknar man 20% av det hela? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Procent och bråk". Vi kommer att lösa olika problem, diskutera kring vilken metod och strategi vi använder samt om svaret är rimligt.

Innehåll


UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra, med utgångspunkt från läromedlet Prima Formula åk 5, kapitlet Procent och bråk.
 • Ha genomgångar, där vi går igenom olika metoder och strategier, du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Ha genomgångar enskilt.
 • Ha redovisningar och diskussioner där vi tränar på att förstå hur andra tänker.
 • Träna på att bedöma om den redovisade uppgiften är rimligt löst, i annat fall kommer vi med förslag på alternativa tillvägagångssätt och tränar då på att vara aktiva i diskussionen samt att komma med olika lösningsförslag som vi sedan kan diskutera utifrån.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att upptäcka och använda strategier för att lösa olika matematiska problem.
 • Redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de metoder och strategier vi har använt.

 

CENTRALT INNEHÅLL

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Förklara samband mellan bråk och procent.
 • Beräkna 10%, 20%, 25%... av det hela.
 • Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t ex reapriser.
 • Använda strategier vid problemlösning, såsom; Hjälplinjer och flytta delar, Upptäcka mönster, Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att: 

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder och strategier för att lösa olika uppgifter, du redovisar dina beräkningar tydligt i exempelvis ditt räknehäfte.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problemlösningsuppgifter i grupp. Du ställer frågor som gör att du förstår hur dina kompisar tänker.
 • Du är kritisk över det svar som du får och diskuterar med dig själv eller med en kompis om svaret kan vara rimligt.
 • Du efter grundkursen gör en diagnos och ett prov.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
LÖSA PROBLEM
 • Formulera och lösa matematiska problem, genom att använda strategier vid problemlösning i vardagliga situationer. I detta kapitel fokuserar vi på strategierna: Upptäcka mönster, Göra tabell, Rita bild, Gissa och kontrollera samt Rita hjälplinjer och flytta delar.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
 • Använda matematiska begrepp  när du ska växla mellan olika uttrycksformer och hur de relaterar till varandra. T.ex 0,5 = 50% = 1/2.
 • Använda dig av matematiska begrepp i tal och skrift, för att jämföra olika delar av olika helheter (delar av en hel).
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
 • Använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller att exempelvis beräkna nya priser efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser.

KOMMUNICERA OCH RESONER

 •  Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
RESONERA
 • Beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang om resultatens rimlighet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: