Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 ht -18

Skapad 2016-11-17 15:57 i Tångaskolan Falkenberg
LPP över terminens första nio (effektiva) veckor då vi arbetar med kapitel 1-5 i boken Vale7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med spanska språket utifrån Vale-böckerna år 6 under höstterminen och Vale-böckerna år 7 under vårterminen. Eleverna har viss utökad tid för att kompensera att de inte hade Moderna språk i år 6.

Innehåll

Vi arbetar med spanska språket utifrån Vale-böckerna år 6 under höstterminen och Vale-böckerna år 7 under vårterminen. Eleverna har viss utökad tid för att kompensera att de inte hade Moderna språk i år 6. 

Syfte - varför

Centralt innehåll - vad

Konkretiserat innehåll - vad vi arbetar med på lektionerna

Syfte och centralt innehåll omvandlas så att vi på lektionerna arbetar med följande:

Hösttermin Vale 6

Kapitel 1-8 plus avsnitt repaso och sedan prov vecka 46

Kapitel 9-1

Undervisningens innehåll - hur vi arbetar på lektionerna

För att nå syfte och kunskapskrav för momentet arbetar vi med följande:

 • lyssna på, läsa och översätta kapiteltexterna skriftligt och muntligt, tillsammans och enskilt
 • arbeta med uppgifter i övningsboken - muntliga och skriftligt, i par och enskilt
 • hörövningar i övningsboken
 • muntliga instruktioner/fraser från lärare/andra elever att översätta/svara på, interaktion
 • gemensamma genomgångar av texter, ord, grammatiska strukturer
 • muntliga gruppövningar (dialoger, översättningsuppgifter, återberättningsuppgifter etc.)
 • lekar och sånger som behandlar ord och grammatiska strukturer i kapitlen
 • skriftliga och muntliga läxförhör: glosor från kapitlen, verb, siffror, färger.
 • Momentet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Webbversion av Vale med roliga övningar finns på ovningsmastaren.se
 • Uppgifter och läxa ligger för det mesta på Classroom
 • "Spanska Ta05a+Ta05b".https://classroom.google.com/c/MTYxOTM5OTgxNDla/a/MjYyMTQ2MjUyMDNa/details

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av elevernas insatser på lektionerna.

Läxförhör varje vecka och prov i de olika färdigheterna efter ca 7 kapitel.

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsmatris för moderna språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska åk 7

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan visa sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan använda sig av någon strategi för läsande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsande
Tala
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar i sin muntliga produktion.
Samtala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen (ex. kroppsspråk, mimik, att föra samtalet vidare)
Eleven kan använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Skriva
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Kultur
Eleven kommenterar i tal och skrift, i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar, i tal och skrift, i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Eleven kommenterar, i tal och skrift, översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: