Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-11-17 17:23 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Skogen

Tidsperiod: September

Förskolans namn: Västanvinden

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2017-08-28 

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Djur, växter, naturens kretslopp. Plocka skräp, sopsortera. Rörelse i skogen. Vattnets kretslopp. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Förstå kretslopp-växter, djur- vad behöver de? Förstå behovet av att hålla skogen ren, sopsortera. Förståelse för vattnets kretslopp. Avlopp? Rörelse.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Babblarna får vara med i samlingen när vi kommer på frågor tillsammans att ta med till skogen. Vi observerar intressen, reflekterar tillsammans med barn kring fynd i skog. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Vi dokumenterar 1-2-3+ unikum samt reflekterar med barnen kring dokumentationer. 

 

planeringen upprättad av:

Anki, Kerstin L

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: