👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, geometri, år 5, ht 18

Skapad 2016-11-18 09:29 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Geometri -skala, area och omkrets

Innehåll

I detta kapitel kommer vi att arbeta med area och omkrets. Vi arbetar även med skala. Du ska ha förståelse och kunna använda dig av följande matematikord på ett lämpligt sätt: area, omkrets, kvadratcentimeter, kvadratmeter, kilometer, mil och skala. Du ska veta hur man räknar ut en rektangels och kvadratens area.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri år 5

Geometri

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Area
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan med hjälp använda fungerande matematiska metoder för att lösa enkla uppgifter.
Du kan med viss hjälp använda fungerande matematiska metoder för att lösa enkla uppgifter.
Du kan själv komma fram till en matematisk metod och använda den på ett i huvudsak fungerande vis för att lösa enkla matematiska uppgifter.
Area
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan räkna ut arean på en rektangel och kvadrat med viss hjälp och använda rätt enhet
Du kan självständigt räkna ut arean på en rektangel och använda rätt enhet
Du kan självständigt räkna ut arean på en rektangel och visa, både skriftligt och muntligt, hur du har kommit fram till svaret och använda rätt enhet
Enhetsbyte
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan med hjälp göra enkla enhetsbyten i längd
Du kan göra enkla enhetsbyten i längd och till viss del redovisa hur du kommit fram till svaret
Du kan göra enkla enhetsbyten i längd och tydligt redovisa hur du kommit fram till svaret
Omkrets
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan räkna ut omkretsen på en rektangel och kvadrat med viss hjälp.
Du kan självständigt räkna ut omkretsen på en rektangel.
Du kan självständigt räkna ut omkretsen på en rektangel och visa, både skriftligt och muntligt, hur du har kommit fram till svaret.
Skala
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan med viss hjälp lösa uppgiften och komma fram till ett svar
Du kan på egen hand lösa uppgiften och till viss del redovisa hur du kommit fram till svaret
Du kan självständigt lösa och tydligt redovisa hur kommit fram till lösningen
Arbetsmetod
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du kan med hjälp komma fram till matematiska strategier som du med hjälp kan förklara och till viss del resonera kring.
Du kan med viss hjälp komma fram till matematiska strategier som du till viss del kan förklara och resonera kring. Du kan även ge förslag på olika alternativ på uträkningar
Du kan på egen hand komma fram till matematiska strategier som du tydligt kan förklara och resonera kring. Du kan även ge förslag på olika alternativ på uträkningar