Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Triangeln

Skapad 2016-11-18 11:18 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 161116

Utvärderat datum: 170426

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2016

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

 

 Vi har genom våra observationer under året kommit fram till att vi behöver arbeta kompisfrämjande i barngruppen. Vi har beställt in arbetsmaterialet Vännerna i Kungaskogen för att arbeta extra med hjälp av handdockor och figurer därifrån i detta vänskapstema. Vi vuxna finns närvarande, delaktiga och aktiva i barnens lek och vi stödjer dem i deras konflikthantering och ser vad som händer och på så sätt kan hjälpa dem att lösa konflikterna som uppstår och stärka dem som behöver stöd i att komma in i lekarna. Vi har blivit väldigt bra på att fördela oss vuxna i de olika rummen på avdelningen. Vi känner oss trygga i vår grundverksamhet och väljer därför att fokusera på ett vänskapstema samtidigt som grundverksamheten fortfarande är viktig.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Vi kommer att fortsätta att arbeta med vårt tema " Vännerna i kungaskogen" och vara närvarande och aktiva i barnens lek.

 

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2017

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

Vi har genom vårens observationer kommit fram till att vårt arbete med materialet om Vännerna i Kungaskogen har lett till att vi kan på ett enklare sätt lösa konflikter genom att dra paralleller till hur djuren i sagan löser konflikter. Vi tar upp sekvenser ur sagan och på så sätt förtydligar vi för barnen hur de ska bemöta varandra. Barnen dramatiserar på eget initiativ i leken olika delar ur sagan där de turas om i de olika rollerna som finns representerade. 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Vi ska fortsätta att uppmuntra barnen till att dramatisera utdrag ur sagan genom att tillverka och tillföra material som främjar och väcker deras nyfikenhet för rollek och drama t.ex utklädningskläder, hattar och svansar. 

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Vi anser att vi genom läsårets observationer har arbetat på ett bra sätt för att främja barnens lika värde och att vi arbetat efter den gyllene regeln som finns i Kungaskogen var mot andra som du vill att de ska vara mot dig! Det har lett till att barnen bjuder in fler barn i lekarna och har lättare att ta emot nya kompisar i påbörjad lek. 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen

Vi arbetar vidare med de främjande insatser som finns skrivna i likabehandlingsplanen med fortsatt extra fokus på Vännerna i Kungaskogen och allas lika värde. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: