Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen

Skapad 2016-11-20 20:28 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola F Matematik
I förskoleklassen upptäcker vi matematiken som finns runt omkring oss.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • lösa elevnära problem enskilt och i grupp
 • använda matematiska begrepp 
 • förstå sambandet mellan tal- antal
 • behärska och förstå talens ordning i talraden (0-100) både framlänges och baklänges (15-0)

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

under läsåret kommer vi bland annat att arbeta med följande arbetsområden:

Fjärilar

Sagor 

Natur

För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • Räkna antal barn i samlingen och ta reda på hur många som är frånvarande
 • Lösa  vardagsnära matematikproblem
 • Arbeta med olika tallinjer 
 • Utveckla  och lära oss matematiska begrepp i olika miljöer, t.ex på skolgården och när vi har utedag
 • Använda oss av Skolverkets bedömningsstöd Hitta matematiken och vårt arbetsmaterial Skolplus
 • Diskutera och arbeta med matematik i mindre grupper
 • Arbeta med lärprogram på våra Ipads

 

 

Uppgifter

 • Räkna 14-0

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matris matematik förskoleklass

Ny nivå
Sortera, klassificera och urskilja utifrån olika kriterier
 • Gr lgr11
Sortera fritt samt förklara hur du tänkt Likheter/olikheter
Klassificera efter egenskaper, t.ex färg,storlek eller form
Latjolajban leken: Tre föremål hör ihop utifrån någon gemensam egenskap som den fjärde saknar.
Parbildning, ett – till ett principen
 • Gr lgr11
Föra samman två föremål utifrån en gemensam egenskap.
Relations sortering Varför hör vi ihop? ex. kniv och gaffel
Lika många eller olika många.
Fler än.
Färre än.
Mönster Ngt. som upprepas.
( skillnad: mönstrat)
 • Gr lgr11  -
Bygger ett mönster och kan beskriva det.
Rita av ett mönster.
Hitta vad som är fel i mönstret
God Taluppfattning
 • Gr lgr11  -
Räkneordens ordning i räkneramsan 0-10
Ramsräkna baklänges, (10-0)
Viket heltal kommer före/efter i talraden mellan 0-10.
Känner igen våra tio siffersymboler och vet vad de står för.
Uppdelning av våra lägsta heltal 1-10
Antalsuppfattning
 • Gr lgr11  -
Ramsräkning och pekräkning stämmer
Antalet är konstant oavsett storlek, form och utspridning
Antalsprickarna på tärningen behöver jag inte räkna.
Hälften så många
Dubbelt så många.
Mätning
Längd
 • Gr lgr11
Kort - lång
Kort, kortare, kortast. Lång, längre, längst
Reflektera över rimlighet. tex. vad är längst i verkligheten?
Vikt
 • Gr lgr11  -
Lätt - tung.
Lätt, lättare, lättast. tung, tyngre, tyngst.
Reflektera över rimlighet. Tex vad väger mest i verkligheten?
Volym
 • Gr lgr11  -
Rymmer mer - rymmer mindre
Reflektera över rimlighet. Tex vad rymmer mest i verkligheten?
Tid
 • Gr lgr11  -
Idag, igår, imorgon
Veckodagarnas namn
Årstider
Geometri
 • Gr lgr11  -
Skillnader och likheter mellan våra vanligaste former.
Vad är hörn och sida?
Avbilda formerna och veta vilken det är.
Namnge formerna cirkel, triangel
Namnge formerna kvadrat och rektangel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: