👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Älgen

Skapad 2016-11-21 10:21 i Dingle förskola Munkedal
Förskola
Matematik, teknik, naturkunskap, motorik, språk och skapande har genomsyrat tema älgen

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Bygger på samtal, intervjuer, iakttagelser, observationer, annat.

Mål

Eget formulerat mål

Att barnen får kunskap om älgen och känner sig delaktiga i temat.

Läroplanens mål

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Barnens erfarenheter

Beskrivning av gruppens erfarenheter. Det här känner barnen till om det valda området. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat.

Vi frågade barnen vad dom vet om älgen. Barnen svarade:

 • "dunkar hornen i träden"
 • "älgmammor har inga horn"
 • "dom är bruna och har skinn"
 • "äter gräs, grenar och löv"
 • "han använder hornet att ta ner saker från träden"
 • "jägaren skjuter dom"
 • "dom springer runt i skogen och bajsar"
 • "10 meter"
 • "20 kilo"
 • "dom är mindre än Titanic"

 

Insatser - åtgärder för att nå målet


Vi har gått till skogen varje vecka i två minder grupper. Där vi har hittat älg bajs, pratat om hur älgen ser ut och vad den äter. Vi har slagit upp i böcker om älgen och vi hade också turen att träffa på ett helt älg skelett. I och med att vi har varit i skogen har barnen fått uppleva naturen med alla sina sinnen.

Vi har räknat hur många tänder en älg har. Vi har jämfört oss själva och en älg. Vi har tittat på älgens skelett och jämfört med oss själva. På avdelningen har vi återkopplat genom att måla en älg i naturlig storlek och barnen har även fått gjort modeller av älgen i olika tekniker och materiel. I den fira leken och i vår lekhall har barnen fått prova på att leka älgar. Vi har läst böcker, sjungit sånger och pratat om älgar. Vi har även fått med skriftspråket genom att barnen har fått skriva ordet älg på sina teckningar. Barnen har även fått väga sig själva för att se hur många barn som det går på en älg.

Hur målet ska utvärderas.

Vårt sätt att arbeta bygger på att iaktta och observera barnen, det som ligger till grund för vårt arbete med temat i barngruppen. Vi har intervjuat och samtalat med barnen kring temat under arbetets gång. 

Teoretisk bakgrund

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) tar upp att sociokulturellt perspektiv bygger på att barn lär av varandra i samspel med varandra i en stimulerande miljö och materiel.

Bjurulf (2013) skriver att Fröbel anser att vuxna ska på ett medvetet sätt ska stödja barnen i deras utveckling för att bidra till ett lärande. Om barn från en tidig ålder får vara med och iaktta men även pröva på olika material, verktyg och redskap kan de på så skapa sig en förmåga att se mångfald i vardagen.   

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet." (Skolverket, 2016).

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera med hjälp av fotografering, teckningar, picollage. 

Det dokumenterade materialet kommer vi att lägga ut på UNIKUM och även på en dokumentationsvägg på förskolan som kommer att fyllas på under teamarbetets gång.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi har haft föräldramöte där vi gick igenom temat med hjälp av ett bildspel.

Avslutning med barn och vårdnadshavare ägde rum i skogen vid "vår" grillplats där det erbjöds korvgrillning mm. Barnen sjöng våra inövade Älgsånger och fick ett häfte med div fakta och barnens tankar och reflektioner kring älgen.  

Uppgifter