Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, Dans & Motorik

Skapad 2016-11-21 10:25 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi har upplevt att barnen har ett stort intresse för musik och rörelse. Därför ska vi under vårterminen erbjuda barnen olika aktiviterer med detta i fokus.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har observerat och sett att barnen visar stort intresse för sång, musik och rörelse. Vi pedagoger anser att barnen i barngruppen är redo att börja med av och påklädning.

Mål

Eget formulerat mål

Vårt mål är att barnen ska få en bättre kroppsuppfattning och känna en bättre tillit till sig själva. Detta för att de ska kunna ta sig an nya utmaningar.

Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

Barnens erfarenheter

Vi har märkt att barnen har tidigare erfarenheter av musik, då barnen uppskattar sångsamling och musikstunder. Detta har vi även fått bekräftat från föräldrarna.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer tillsammans i arbetslaget att ansvara för alla insatser.

De aktiviteter vi kommer att erbjuda är:

  • Sångsamling
  • Mini-röris
  • Dans
  • Introducera instrument
  • Tid till att öva på och avklädnad

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer kontinuerligt utvärdera på vår veckoplanering.

Vi kommer även göra en slutlig utvärdering av temat i slutet av läsåret.

Teoretisk bakgrund

Först när barnet är ca två år kan de springa smidigt och böjligheten i armar och ben är utvecklad. Rörelserna börjar bli väl samordnade (Lindahl, 1998, sid, 36). så som Lindahl skriver väljer vi att möta barnen där de är i sin motoriska utveckling.

Lindahl (1998) skriver även att barn utvecklar en musikalisk kod på samma sätt som de utvecklar en språkligkod, alltså en nyckel till förståelse. Björkvold (1991) skriver att människan föds som en blivande musisk varelse. Redan fostret minns och lär såväl ljud, rytm som rörelse. Som författarna skriver så är musiken något som barn får med sig i tidig ålder och detta gynnar språkutvecklingen. Därför har vi valt att använda musiken som ett verktyg.

Dokumentation

Vi kommer fortlöpande att dokumentera i unikum så föräldrarna kan vara med under processens gång.  

Samverkan med vårdnadshavare

21/2- 17 hade vi ett föräldramöte där vi informerade om vårt tema och föräldrarna berättade vad de lyssnar på för musik hemma.

Vi kommer även att informera föräldrarna vid hämtning och lämning.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: