Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - boksamtal - digital presentation

Skapad 2016-11-21 10:48 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läs och diskutera böcker om krig och förföljelse och om människors goda vilja att hjälpa.

Innehåll

I slutet av vecka 47 blir du tilldelad en bok som du ska läsa i början av varje lektion samt hemma. Den ska vara utläst till fredag vecka 3. (Dela upp boken i 5 delar.)
Varje vecka ska du skriva ca 100 ord som sammanfattar handlingen. Dessutom får du varje vecka ett ämne som du ska skriva om och även berätta om för andra i en liten boksamtalsgrupp. Du skriver i dokumentet i classroom och lämnar in senast fredag morgon v.3.
Därefter kommer du att få göra en digital presentation av boken där bilder, ljud och text ska samspela.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Lärandematris: Läsning - boksamtal - digital presentation

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag läser...
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
...skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier (t ex ställa frågor till texten, ta reda på vad svåra ord betyder). Jag läser alla ord noga och gör oftast paus vid skiljetecken.
...skönlitteratur med flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier (t ex ställa frågor till texten, ta reda på vad svåra ord betyder genom att bl a titta på hur orden är uppbyggda och om de liknar något annat ord, sammanfatta i huvudet under tiden jag läser). Jag läser alla ord och gör paus vid skiljetecken.
...skönlitteratur med flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier (t ex ställa frågor till texten, ta reda på vad svåra ord betyder genom att bl a titta på hur orden är uppbyggda och om de liknar något annat ord, sammanfatta i huvudet under tiden jag läser). Jag behöver inte alltid läsa alla ord så noga, utan förstår ändå innehållet av sammanhanget. Jag gör paus vid skiljetecken.
Jag sammanfattar...
...det som jag har läst på ett enkelt sätt. Jag visar att jag har en grundläggande läsförståelse genom att läsa "på, och ibland mellan och bortom raderna."
...det som jag har läst på ett utvecklat sätt. Jag visar att jag har en god läsförståelse genom att läsa "på, mellan och bortom raderna."
...det som jag har läst på ett välutvecklat sätt. Jag visar att jag har en god läsförståelse genom att läsa "på, mellan och bortom raderna."
Jag resonerar om...
...tydligt framträdande budskap i boken på ett enkelt sätt. Jag kopplar texten till mitt eget liv och erfarenheter. Jag beskriver varför jag tror att författaren skrev boken just vid den tidpunkten.
...tydligt framträdande budskap i boken på ett utvecklat sätt. Jag kopplar texten till mitt eget liv och erfarenheter samt även till andra texter jag har läst eller filmer som jag har sett. Jag beskriver varför jag tror att författaren skrev boken just vid den tidpunkten.
...tydligt framträdande budskap i boken på ett välutvecklat sätt. Jag kopplar texten till mitt eget liv och erfarenheter, till andra texter jag har läst eller filmer som jag har sett samt till händelser i världen. Jag beskriver varför jag tror att författaren skrev boken just vid den tidpunkten.
Jag samtalar om boken/böckerna...
...genom att framföra någon åsikt och ställa någon fråga som till viss del för samtalet framåt. Jag ger ett argument för min åsikt. Jag lyssnar och avbryter inte.
...genom att framföra flera åsikter och ställa flera frågor som för samtalet framåt. Jag ger ett eller flera argument för min åsikt. Jag lyssnar och avbryter inte.
...genom att framföra flera åsikter och ställa flera frågor som för samtalet framåt. Jag ger flera argument för min åsikt. Jag lyssnar och avbryter inte utan bygger vidare på andras tankar och argument. Jag ser till att alla i gruppen kommer till tals och att vi får ut något av samtalet.
Jag redovisar boken genom att...
...kombinera text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. På så sätt förstärker och levandegör jag budskapet med min redovisning.
...kombinera text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt. På så sätt förstärker och levandegör jag budskapet med min redovisning.
...kombinera text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. På så sätt förstärker och levandegör jag budskapet med min redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: