Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens lådor

Skapad 2016-11-22 12:53 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola

Innehåll

 

Kartläggning

De gröna lådorna som finns på vår avdelning är barnens egna lådor.
Varje barn har varsin låda med sitt namn och ett foto på sig själva.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Lpfö98 Rev 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. (Lpfö98 Rev 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. (Lpfö98 Rev 2016)

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi strävar mot att barnen visar respekt för mitt och ditt.

Vi strävar mot att barnen tar ansvar för sina tillhörigheter på förskolan.

Vi strävar mot att barnen utvecklar sin självständighet.

Vi strävar mot att ge barnen ett samspel och förmåga till sympati och respekt mot varandra.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Den "Gröna lådan" är barnets egna låda, där de kan förvara sina tillhörigheter, som t.ex. sin napp och snuttefilt
De kan även förvara sina saker och alster som de har skapat.

 

Uppföljning

I början när vi introducerade lådorna på Lövet, ville barnen visa och berätta om sin egna låda och kamratens låda.
Många av barnen satt länge och pekade på fotona på lådorna och sa namnen på barnens lådor. 
Vi hade många diskussioner med barnen om att man inte får titta eller ta något i någons annans låda.

Lådorna användes flitigt av barnen på förskolan.

När barnet skulle sova på förskolan, gick de själva till sin låda och hämtade sin napp och snutte och efter de har sovit klart gick de tillbaka till sin låda och lämnade sina tillhörigheter.
I början fick vi pedagoger vara med mycket och vägleda barnen till sin låda och vad de skulle ta med sig. Efter några veckors träning, hittade barnen själva denna rutin.

När barnet blev ledsen, kunde de gå till sin låda hämta t.ex.sin napp.  Om någon kamrat t.ex. ramlat, så kunde kompisen vara snäll och hämta nappen till den ledsna kamraten.

I sin låda har barnen förvarat sina tillhörigheter.
Alla saker och alster som barnet skapat i Ateljén, sparade de i sin låda för att sedan ta hem.

Barnen visade och sa stopp till sina kamrater när något barn var och tittade eller tog något från någon annans låda.

 

Utvärdering

Barnen har visat stort intresse för de gröna lådorna och barnen har varit väldigt stolta över just sin egen låda. 
Vi kan också se att barnens egna lådor ger ett samspel och förmåga till sympati och respekt mot varandra, hos barnen.

 

Analys och utveckling

Barnen har förstått innebörden av lådorna och vet vad som de används till. 

De har tycket att de har vart roligt att hjälpa varandra och det har skapat ett samspel mellan barnen . De har tagit  det ett steg längre och börjat att samla på saker de gillar  och vill ha i  fred sina lådor för att sedan använda de vid ett annat tillfälle. De vi jobbar på och kommer fortsätta jobba på är förståelsen för mitt eget och vad som är förskolans .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: