👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar och bollsporter åk 4-6

Skapad 2016-11-22 15:18 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Många aktiviteter kan tränas in på ett lekfullt sätt med hjälp av bollar eller andra redskap. Med hjälp av stor variation i undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla många olika färdigheter.

Innehåll

Lekar och bollsporter åk 4-6

 

 Mål:

Undervisningen i idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Du ska även ges möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra genom att följa regler och ta hänsyn. Detta kommer att ske både inomhus och utomhus för att du ska få träna på rörelse i olika miljöer och under olika årstider.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att variera och anpassa din teknik och dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget samt förmågan att följa regler och samarbeta i grupp och lag.

 

 

Undervisning:

Du ska ges tillfälle att träna på:

  • Att samarbeta i ett lag
  • Regler för olika bollsporter
  • Teknik och rörelsemönster i olika bollsporter och lekar utomhus och inomhus.

 

Tillämpning

Du kommer vid olika individuella- och gruppaktiviteter få visa upp din förmåga att anpassa dina rörelser till aktiviteten, utomhus och inomhus, samt visa att du kan följa regler, samarbeta och visa respekt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
    Idh  4-6
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
    Idh  4-6

Matriser

Idh
Lekar och bollsporter åk 4-6

Godtagbar
God
Utvecklad
Deltagande i olika aktiviteter
Eleven deltar till viss del i aktiviteten
Eleven deltar oftast i aktiviteten
Eleven deltar alltid aktivt i aktiviteten
Anpassning av rörelser
Eleven anpassar sina rörelser till viss del i aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser väl till aktiviteten
Regler och hänsynstagande som leder till gott samarbete
Eleven lyssnar till och praktiserar de flesta regler
Eleven följer regler, tar hänsyn och samarbetar oftast väl
Eleven följer regler, tar stor hänsyn till sina kamrater och samarbetar väl