Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik - stickning årskurs 5

Skapad 2016-11-24 14:18 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 5 Slöjd
Eleven ska efter genomfört arbetsområde kunna - Göra en löp-öggla. - Korsuppläggning av stickade maskor. - Sticka räta maskor. - Sticka aviga maskor. - Maska av. - Sy ihop sin stickade produkt och fästa garnendar. - Följ en arbetsinstruktion.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
Får sin första kontakt med tekniken stickning. Eleven ritar och målar hur han/hon tänkt att arbetet ska se ut. Vi startar sedan med att gå igenom grunderna i stickning som en löpögla, korsuppläggning och räta maskor. De elever som bemästrar att sticka räta maskor, lär sig även att sticka aviga maskor. Uppgiftens syfte är också att lära eleven att maska av och sy ihop sin stickade produkt och fästa garnet. Efter varje lektionspass ska eleven skriva dagbok. Dagboken ger eleven möjlighet att reflektera över sitt arbete och sin arbetsinsats. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och/eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. slöjden är en tillåtande miljö för tillåtande lösningar, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: